I NOSTRI VALORI

La idea que mou H.C.B. �s un pacte molt clar i transparent entre el donant i l�ONG. Cada donaci� �s repartida d�una manera molt senzilla:
- Min el 90% es destina per als diversos projectes.
- Max el 10% es ret� per les despeses administratives, producci� audiovisual etc.


AJUDAR ELS NENS MAI HA ESTAT AIX� DE SIMPLE!